Hệ thống điện năng lượng mặt trời cho gia đình

  • Dễ dàng lắp đặt, vận hành. Đảm bảo an toàn điện.
  • Giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng, lượng điện dư thừa có thể bán cho điện lực.
  • Tuổi thọ hệ thống lên trên 25 năm, dễ dàng bảo hành, bảo trì hệ thống.
  • Dễ dàng theo dõi, giám sát thông số hệ thống qua điện thoại và wifi.